Tillgänglighetsredogörelse

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Trimble eServices Evenemang och har upprättats den 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. Följande delar kommer att utvecklas för tillgängligheten. Hänvisning till tillgänglighetskraven ges i parentes (WCAG). Det finns brister i hur visuella element skalas då enbart text förstoras upp till 200 procent (1.4.4), det är svårt att visa tilläggsanvisningar med tangenttryckning (2.1.1), fokusordning motsvarar inte alltid den visuella läsningsordningen (2.4.3), rubrikhierarkin är inte alltid klar (1.3.1).

Vid ansökning av lov för evenemang spelar karta en central roll. För tillfället uppfyller ansökningen inte helt tillgänglighetskraven.

Lagstiftning gäller inte:

Karta omfattas inte av lagstiftningens krav.

Finns det brister i tillgängligheten på vår digitala tjänst?

Berätta oss om brister och vi ska göra vår bästa att korrigera brister.

Ge feedback:: xxx.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000